Leczenie cukrzycy

Cukrzyca typu pierwszego jest leczona za pomocą insuliny. Mamy kilka rodzajów insuliny.  Podział opiera się na czasie działania insuliny. Możemy wyróżnić czas początku działania insuliny, szczyt działania insuliny oraz koniec działania insuliny. Wyróżniamy insuliny szybkodziałające, krótkodziałające, insuliny o pośrednim działaniu. Ponadto mogą być stosowane analogii insulin. Wyróżniamy analogi długodziałające i krótkodziałające.  Ważną rolę w leczeniu cukrzycy odgrywa przestrzeganie diety. Każdy cukrzyk powinien po każdym posiłku dokonywać pomiaru poziomu glukozy. Zbyt wysoki poziom glukozy zmusza pacjenta do przyjęcia insuliny w celu jego obniżenia. Insulina jest podawana pod postacią zastrzyków. Najczęściej dotyczy to powłok brzusznych. Nie kuje się dwa razy tego samego miejsca. Również mogą być stosowane pompy insulinowe, które same podaja insuline. Natomiast w przypadku cukrzycy typu drugiego nie stosuje się insuliny. Stosowane są tu leki hipoglikemizujące. Podawane są doustnie. Należy również dokonywać pomiaru stężenia glukozy we krwi

Leki wywołujące cukrzyce

Jest sporo leków, które wywołują cukrzyce oraz nasilają jej objawy. Cukrzyca związana jest z przedawkowaniem leków, czy też uzależnieniem od nich. Mamy kilka grup leków, które wywołują wzmożone pragnienie, brak łaknienia, utratę masy ciała, częstomocz. Jednym z tych leków jest vacor, stosowany jako trutka na szczury. Inne leki to leki należące do grupy leków moczopędnych. Jest to miedzy innymi tiazyd. Ważną rolę odgrywają antagoniści receptora Beta adrenergicznego. Ponadto przedawkowanie hormonów tarczycy przyczynia się do cukrzycy. Inne leki, które doprowadzają do cukrzycy to kwas nikotynowy. Także sterydoterapia może nasilić albo doprowadzić do cukrzycy. Tak więc zbyt długie stosowanie glikokorykosteroidów powoduje zaburzenia funkcji komórek trzustkowych. Pentamidyna, czy też diazoksyd mają wpływ na nasilenie cukrzycy. Inne leki to leki należące do nowych. Stosowane są w nowoczesnej terapii. Między innymi jest to interferon A. Inny lek to dilantin. Zawiera on substancje czynną fenytroinę.

Filed under: Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Endokrynopatie i cukrzyca.

Cukrzyca spowodowana jest również chorobami związanymi z zaburzeniami wydzielania wewnętrznego. Liczne endokrynopatie doprowadzają do rozwoju cukrzycy. Związane są z cukrzycą typu pierwszego i drugiego. Pierwszą chorobą, której towarzyszy cukrzyca to zaburzenie wydzielania hormonu wzrostu, czyli akromegalia. Akromegalia oprócz występującej cukrzycy charakteryzuje się hipogonadyzmem, polidaktylią, guzowatością czoła. Zespół Cushinga, oprócz objawów  takich jak rozstępy, otyłość brzuszna, bawoli kark, twarz w pełni, charakteryzuje sie obecnością cukrzycy. Cukrzyca związana jest z otyłością oraz zaburzeniami wydzielania insuliny. Pojawia się insulinoporność. Ponadto nowotwory części wewnątrzwydzielniczej trzustki przyczyniają się do rozwoju cukrzycy. Tym nowotworem jest między innymi glukagonoma oraz insulinoma. Także może spowodować cukrzycę pojawiający się dość rzadko vipoma. Cukrzyca jest związana ponadto z zaburzeniami wydzielania nadnerczy. Odpowiedzialna jest za to Pheochromocytoma. Inny nowotwór to somatostatoma. Hamuje ona podwzgórze. Charakterystyczne jest występowanie tak zwanej triady, w skład której wchodzi kamica, cukrzyca, biegunka.

Filed under: Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Etiologia cukrzycy typu pierwszego.

Cukrzyca typu pierwszego występuje u młodych osób. Pojawia się przed trzydziestym rokiem życia. Związana jest z uszkodzeniem komórek trzustki, czyli komórek B. Prowadzi to do zmniejszenia wydzielania insuliny, a w konsekwencji do jego niedoboru. Spowodowane jest to procesem autoimmunologicznym. Cukrzyca typu pierwszego może być związana z licznymi chorobami autoimmunologicznymi. Charakteryzuje się obecnością przeciwciał. Są to przeciwciała przeciw wyspowe, czyli przeciwciała ICA. Obecne są także przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego, czyli anty GAD. Jeszcze są dwa charakterystyczne przeciwciała dla cukrzycy typu pierwszego. Jest to przeciwciało przeciwko komórkom wysp trzustkowych oraz przeciwciała przeciwko endogennej insuliny, czyli tak zwane przeciwciała IAA. Cukrzyca jest uwarunkowana czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Czynniki genetyczne to obecność HLA DRB1*03, HLA DRB1*4, HLA DQ2DQ8. Natomiast czynniki środowiskowe związane są z infekcjami wirusowymi. Cukrzyca rozwija się w przypadku zachorowania na świnkę, różyczkę. Zakażeni wirusami CMV, retrowirusami narażeni są na rozwój cukrzycy.

Filed under: Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Zespoły genetyczne związane z cukrzycą.

Istnieje wiele zespołów genetycznych związanych z cukrzycą. Cukrzyca może towarzyszyć wielu chorobom. Najczęściej cukrzyca typu pierwszego dotyczy osób z zespołem Downa. Także narażone są dzieci, u których ujawniają się liczne zespoły, wykrywane już w trakcie badań prenatalnych. Jest to między innymi zespół Turnera występujący u dziewczynek. Natomiast u chłopców z zespołem Klinefeltera także z czasem rozwija się cukrzyca. Występujący coraz częściej zespół Wolframa przyczynia się do cukrzycy, do rozwoju szybkiego objawów cukrzycowych. Nie tylko rozwój cukrzycy związany jest z okresem dzieciństwa, z zespołami zaburzeń genetycznych, z którymi rodzą się dzieci. Cukrzyca może pojawić się w późniejszym okresie życia, u osób dorosłych czy u osób w podeszłym wieku. Pląsawica Huntingtona, czy też liczne dystrofie mitotyczne również powodują rozwój cukrzycy. Także rzadkie zespoły mogą manifestować się cukrzycą. Jest to między innymi zespół Laurencea- Moona- Biedla czy też zespół Prasera- Williego.

Filed under: Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Cukrzyca MODY, a genetyka

Cukrzyca MODY jest to cukrzyca występująca u młodych ludzi. Ujawnia się poniżej 30 roku życia . Objawy kliniczne przypominają cukrzycę typu drugiego. Pojawia się otyłość wśród dzieci. rzadko ma miejsce nadciśnienie. Cukrzyca MODY związana jest z zaburzeniami genetycznymi Zaburzenia te dotyczą komórek B. Zaburzona jest ich funkcja. Komórki te nieprawidłowo funkcjonują. Zaburzone jest wydzielanie insuliny. Dochodzi z czasem do rozwoju insulinoporności. Insulinoporność charakterystyczna jest dla cukrzycy typu drugiego. Wyróżniamy kilka typów cukrzycy MODY. Podział oparty jest na genetyce. Każdy typ cukrzycy MODY związany jest z zaburzeniami chromosomalnymi.  Cukrzyca Mody typu pierwszego dotyczy zaburzeń na chromosomie dwudziestym.  Cukrzyca MODY typu drugiego związana jest z chromosomem siódmym, a cukrzyca MODY typu trzeciego związana jest z chromosomem dwunastym. Z zaburzeniami na chromosomie trzynastym związana jest cukrzyca MODY typu czwartego. Cukrzyca MODY typu piątego dotyczy zmian w obrębie chromosomu siedemnastego, a MODY typu szóstego dotyczy chromosomu drugiego.

Filed under: Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Cukrzyca MODY

Jest to rodzaj cukrzycy występujący dość często.  Jest to cukrzyca dotycząca pewnej grupy społecznej. Najczęściej narażeni na zachorowanie są młodzi ludzie. Jest to cukrzyca typu drugiego występująca u młodych osób. Najczęściej dotyczy młodzieży poniżej 30 roku życia. Cechą charakterystyczną jest otyłość spotykana wśród dzieci. Występuje również wzmożone pragnienie. Ma miejsce częstomocz oraz częste parcie na mocz. Błony śluzowe ulegają nadmiernemu wysychaniu, dlatego osoby chore na ten typ cukrzycy piją dużo płynów. Kolejna cecha to łatwość męczenia się. wystarczy niewielki wysiłek, a osoba jest już zmęczona. Dominuje senność. Może dojść do rozwoju nadciśnienia, ale zdarza się to dość rzadko. Najczęściej powiązane jest z nadciśnieniem. Cukrzyca typu MODY jest związana z defektem genetycznym. Dochodzi do zaburzenia funkcji komórek B. Nie pracują one prawidłowo. Może rozwinąć się insulinooporność, która jest charakterystyczna dla cukrzycy dorosłych. Tak więc cukrzyca typu MODY ma coraz większe znaczenie i dotyczy większej grupy populacyjnej.

Filed under: Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Cukrzyca noworodków.

Jest to coraz częstszy rodzaj cukrzycy. Spotykany jest wśród noworodków. Ujawnić może się zaraz po urodzeniu albo do szóstego miesiąca życia. Objawy kliniczne wskazują na cukrzycę typu pierwszego. Jest to ciężka odmiana cukrzycy typu pierwszego. Najczęściej można zauważyć, że dziecko więcej oddaje moczu i częściej. Pojawia się częstomocz. Także ma bardziej wzmożone pragnienie i więcej pije niż zwykle. Jest zmęczone, drażliwe. Dziecko także często płacze. wykonywany jest pomiar peptydu C. Wykonuje się test z glukagonem, czyli test rezerwowy komórek B. Na podstawie tego testu można stwierdzić niski poziom peptydu C. Ponadto obserwuje się duże zapotrzebowanie na insulinę W cukrzycy noworodkowej szybko pojawiają się powikłania cukrzycy. Leczenie tego typu cukrzycy polega na podawaniu pochodnych sulfonylomocznika. Należy szybko wdrążyć leczenie. Cukrzyca noworodków związana jest z defektem genetycznym. Zaburzenia dotyczą kanału potasowego. Dochodzi do uszkodzenia podjednostki Kir 6.2 kanału potasowego.

Filed under: Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Test rezerwowy komórek B.

Jest to test z glukagonem. Wykonywany jest w przypadku podejrzenia cukrzycy.  Na podstawie jego można rozpoznać cukrzycę typu pierwszego. Jest podstawową metodą służącą do rozpoznania cukrzycy. Materiał wykorzystywany do badania stanowi krew, a mianowicie surowica. Pobiera się około 0,5 ml krwi. Próbka krwi pobierana jest rano, pacjent musi być na czczo. W przeciwnym razie może dojść do sfałszowania wyników. Doprowadzi do tego spożycie pokarmu zawierającego nawet odrobinę cukru, czyli glukozy. Dlatego ważne jest poinformowanie pacjenta o tym.  Rano oznacza się peptyd C. Następnie podaje się glukagon. Podawany jest w dawce jednego miligrama. Po sześciu minutach od podania glukagonu pobierana jest ponownie krew. Oznacza się ponownie peptyd C. Następnie wyniki uzyskane w czasie badania podlegają interpretacji lekarskiej. Na podstawie badania można stwierdzić wtórną insulinooporność. Wskazuje na to brak dwukrotnego wzrostu peptydu C, Początkowo peptyd C może być w normie. Ma to miejsce w cukrzycy typu pierwszego.

Filed under: Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Choroby części wewnątrzwydzielniczej trzustki prowadzące do cukrzycy

Cukrzyca może być spowodowana zaburzeniami trzustki. Głównie dotyczy to części wewnątrzwydzielniczej. Może dojść do zapalenia trzustki. Może być to ostre albo przewlekłe zapalenie. Zapalenie doprowadza do zniszczenia komórek B, dochodzi do rozwoju cukrzycy typu pierwszego. Ponadto nowotwory trzustki prowadza do cukrzycy. Najczęstszym nowotworem jest  insulinoma. Może pojawić sie także glukagonoma i Vipoma. Rzadko występuje glukagonoma.  Nie tylko nowotwory mogą spowodować rozległe uszkodzenie trzustki. Przyczyna cukrzycy może bycć również uraz oraz pantreotomia. Cukrzyca spowodowana jest takze  zaburzeniami gromadzenia miedzi. Miedz wywołuje toksyczne działanie na nasz organizm. Jej nadmierne gromadzenie powoduje hemochromatozę. Mukowiscydoza, która polega na zaburzeniach wydzielania chlorków, może doprowadzić do uszkodzenia komórek trzustki, a tym samym cukrzycy. Pankreatopatia włóknisto -mięśniowa należy również do głównych przyczyn uszkodzenia trzustki. Pankreatopatia wywołana jest choroba glodową. Ma miejsce najczęściej w krajach trzeciego świata. Charakteryzuje się odkładaniem złogów wapnia w przewodach trzustki.

Filed under: Bez kategorii | Komentarze są wyłączone